Hildegardisschool

Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam

  • Bij de ingang van onze school is een leescave. Een fijne plek waar we samen boekjes lezen.
  • Je kunt pas leren als je lekker in je vel zit. Er is veel aandacht voor welzijn en welbevinden door de kindercoach in de huiskamer.
  • We leren de kinderen goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld. Op het groene schoolplein zaaien en oogsten de kinderen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen leren waar hun talenten liggen. We besteden veel aandacht aan muziek, drama en dans.
  • De kinderen krijgen 3 x per week fruit, we sporten 3 x per week met een vakleerkracht en we lopen de Monday Mile met de hele school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school gaan de groepen voor alles. De kinderen worden niet naar huis gestuurd. Soms worden kinderen over de klassen verdeeld, maar meestal is er iemand van het ambulante personeel die de groep kan draaien.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Hildegardisschool wordt er gebruik gemaakt van Leertijd uitbreiding. Dit zorgt ervoor dat kinderen extra tijd per week kunnen besteden aan taal. Lessen zoals woordenschatuitbreiding en begrijpend lezen zijn lessen die op de Hildegardisschool extra aandacht krijgen.

Het team bestaat uit twee directieleden, twee bouwcoördinatoren, twee intern begeleiders, leerkrachten, vakleerkrachten, extra ondersteunende leerkrachten, onderwijsassistentes, congierge, medewerker ouderbetrokkenheid en administratieve kracht.

De klassen op de Hildegardisschool zijn vooral in de onderbouw klein. We vinden het belangrijk dat er een goed fundament wordt gelegd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1/2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Drie uur extra leertijduitbreiding per week voor de hele school

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel staat duidelijk omschreven welke kinderen er bij ons op school onderwijs kunnen volgen. Wij hebben in de basiszorg en de breedtezorg omschreven waar onze mogelijkheden liggen. Binnen de dieptezorg geven we duidelijk onze grens aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven