De Bavokring

Willem Ruyslaan 17 3061 TT Rotterdam

  • Schoolfoto van De Bavokring
  • Schoolfoto van De Bavokring
  • Schoolfoto van De Bavokring
  • Schoolfoto van De Bavokring
  • Schoolfoto van De Bavokring

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenster pagina van KBS de Bavokring in Rotterdam!

De Bavokring is een open katholieke schoolgemeenschap die een afspiegeling wil zijn van de bevolking van de wijk Kralingen. Kinderen van iedere etniciteit, culturen, geloofsovertuigingen en milieus zijn bij ons welkom. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben onze school te bezoeken. Wij gaan er hierbij vanuit dat iedereen de waarden en normen, die ons gegeven zijn vanuit onze christelijke achtergrond respecteert, zoals wij ook met respect met andere culturen en geloofsovertuigingen omgaan.

De sfeer en de leefregels.

Wij streven als schoolgemeenschap naar een omgeving voor uw kind waar zij/hij gedurende de basisschoolperiode met plezier, leergierigheid en enthousiasme naar toe zal gaan en waar zij/hij na afloop met warme gevoelens aan terug kan denken. Wij vinden het belangrijk dat wij als schoolgemeenschap respect hebben voor elkaar, kinderen voor kinderen, volwassenen voor kinderen, kinderen voor volwassenen en volwassenen voor elkaar. Ieder lid van onze schoolgemeenschap heeft het recht zich veilig en gewaardeerd te voelen. We streven naar orde en rust binnen de school en proberen onze leerlingen veiligheid en een duidelijke structuur te bieden. Er zijn op onze school duidelijke afspraken en regels, waarvan wij verwachten dat directie, leerkrachten, leerlingen en ouders zich aan houden.

Ons onderwijs.

Binnen ons onderwijsaanbod willen wij bereiken, dat wij onze leerlingen bij het verlaten van onze school een behoorlijke basis hebben meegegeven om in het vervolgonderwijs en later als volwassene zelfstandig, onafhankelijk en volwaardig te kunnen functioneren. We leggen daarom op onze school de nadruk op de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en sociale vaardigheden, maar we vergeten daarbij natuurlijk niet de creatieve ontwikkeling, waarbij muziek, bewegingsonderwijs en handvaardigheid ook de nodige aandacht krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleine katholieke basisschool
  • hoogwaardig onderwijs op maat
  • muziek, dans, bewegen, toneel
  • ouderbetrokkenheid
  • sfeer en bevlogenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bavokring kent een gezond leerlingenaantal.

Onderaf is er voldoende instroom. Wij hanteren geen wachtlijsten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven