De Bavokring school

Willem Ruyslaan 17 3061 TT Rotterdam

  • Schoolfoto van De Bavokring school
  • Schoolfoto van De Bavokring school
  • Schoolfoto van De Bavokring school
  • Schoolfoto van De Bavokring school
  • Schoolfoto van De Bavokring school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons team hebben wij enkele ambulante personeelsleden die vervangingen kunnen invullen.

We proberen waar mogelijk te ruilen met parttimers zodat vervanging niet nodig is.

Ons bestuur heeft een vervangingspoule waarvan we gebruik kunnen maken indien we het intern niet kunnen oplossen.

Alleen in bijzondere gevallen delen we klassen op over de overige klassen, zodat kinderen niet naar huis hoeven en toch onderwijs kunnen volgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als school vinden wij dat kunst- en cultuureducatie een volwaardig onderdeel van het lesprogramma dient te zijn. Het stimuleert kinderen namelijk in hun sociaal emotionele ontwikkeling en het draagt bij aan een goede sfeer op de school. De Bavokring is een multifunctionele school waar in de lestijd van de kinderen een aantal extra activiteiten is opgenomen, te weten:

- Groep 1/2: vakdocent SKVR voor dans, theater en zang

- Groep 3/4: vakdocent SKVR zang

- Groep 5/6: vakdocent SKVR muziek

- Groep 7/8: vakdocent SKVR theater

Voor onze hoog presterende leerlingen hebben wij wekelijks een plusklas welke geleid wordt door een vakdocent van Dit is Wijs. De volgende onderdelen krijgen de kinderen voorgeschoteld:

Blok 1 (zomer-herfst)Briljant Brein

Blok 2 (herfst-kerst) Maquette Maken

Blok 3 (kerst-voorjaar) Pientere Programmeurs

Blok 4 (voorjaar-mei) Pientere Programmeurs

Blok 5 (mei-zomer) Vrolijke Video's

Onze gymdocent van Lekker Fit zorgt ervoor dat onze kinderen 3x per week bewegingsonderwijs krijgen en gestimuleerd worden om gezond te leven.

Verder hebben wij nog specialisten voor kinderen met extra zorg, zoals logopedie, schoolmaatschappelijk werk, cesartherapie en beeldende speltherapie. Met een verwijzing van de huisarts wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering ziektekosten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze website kunt u ons kleuterbeleidsplan lezen waarin staat hoe wij het onderwijs aan het jonge kind vormgeven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze kinderen maken meer uren dan de minimale norm. Met deze verlengde leertijd bieden wij kinderen meer taal- en rekenonderwijs, mede als extra tijd voor de brede ontwikkeling zoals dans, muziek, drama, techniek en bewegingsonderwijs.

De groepen 5 en 6 hebben nog zwemles om de week.

In groep 6 t/m 8 geven wij studievaardigheden wat onderdeel is van wereldoriëntatie. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage formatgecomprimeerdSOPversie1718

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven