Tarcisius school

Johan de Wittlaan 5 -9 3051 HE Rotterdam

Schoolfoto van Tarcisius school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zorgen met elkaar dat bij verlof een interne collega de groep opvangt. Het voordeel is dat de collega de school en de kinderen kent. Zijn er meerder verloven op één dag dan kan het soms zijn dat wij een groep verdelen over andere groepen en gaan de kinderen dus een dagje 'op visite'. De kinderen nemen dan hun eigen werkpakket mee.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Tarcisiusschool werkt nauw samen met The Russian School of the Arts.

Met het programma School4stars realiseren wij een talentverkenning in de groepen 4.

Daar krijgen de kinderen les van vakdocenten. Zij krijgen een lessencyclus aangeboden m.b.t. het vakgebied tekenen, muziek en zag, drama en toneel en dans. De vakleerkrachten kijken of de kinderen talenten hebben op dit gebied. Dit vinden wij zeer belangrijk voor de algemene ontwikkeling.

Verder verzorgen de vakdocenten gastlessen in de andere groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hier vindt u het met zorg samengestelde gecomprimeerde ondersteuningsprofiel van de school, waarin wij onze mogelijkheden en ambities hebben beschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven