Tarcisius school

Johan de Wittlaan 5 -9 3051 HE Rotterdam

Schoolfoto van Tarcisius school

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Tarcisiusschool.

Wij zijn de school waar het leren zichtbaar gemaakt wordt. Waar kinderen gezien worden en het onderwijsaanbod zoveel mogelijk passend is. Elk kind is mooi en uniek, dus is de begeleiding daarop afgestemd binnen onze mogelijkheden. Een kind is meer dan rekenen en taal alleen en dat vraagt om een benadering dat recht doet aan de mogelijkheden en unieke talenten van ieder kind.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Tarcisiusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is uniek
  • Zorg voor elkaar
  • Leren zichtbaar maken
  • Eigenaarschap
  • Spelend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Tarcisiusschool biedt de ouders de mogelijkheid hun kind(eren) over te laten blijven tegen een vergoeding.

De organisatie die dat voor de kinderen realiseert is Kinderopvang BijDeHand. In het hoofdgebouw van de school biedt Kinderopvang bij de hand de mogelijkheid om kinderen na schooltijd op te vangen bij de BSO De Kleibende.

De school werkt ook samen met kinderopvang Zazou en met Buitenschoolse opvang Prokino Ketelbinkie Schiebroek.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven