Theresiasch v KBSO

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

  • Schoolfoto van Theresiasch v KBSO
  • Schoolfoto van Theresiasch v KBSO
  • De kinderen van groep 1 en 2 starten elke dag in de kring. Tijdens de werkles werken zij in de hoeken of aan een tafel.
  • Elke klas heeft een digibord. Naast het digibord schrijft de leerkracht de planning van de dag en de doelen van alle lessen.
  • In de kajuit kunnen ouders rustig even wachten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Theresiaschool werkt met het leerstof jaarklassensysteem. Door de grote verschillen in de niveaus van de kinderen worden wij uitgedaagd tot het geven van adaptief onderwijs waarin samenwerkend leren een plaats heeft.

Alle lessen worden gegeven aan de hand van het Directe Instructiemodel. Dit betekent dat alle lessen op drie niveaus worden aangeboden, zodat leerlingen optimaal begeleid kunnen worden en zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Theresiaschool is in staat een ambitieus onderwijsarrangement op te stellen, waardoor de opbrengsten voor het indivuduele kind optimaal kunnen worden. De basis voor optimale opbrengsten zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van het kind. De leerkrachten van de Theresiaschool hebben dagelijks aandacht voor normen en waarden van de kinderen en het daarbij gewenste gedrag. Tevens zijn de leerkrachten opgeleid om opbrengstgericht te werken. De Theresiaschool hanteert een doorgaande lijn m.b.t. leerlijnen en interne zorg van groep 0 t/m groep 8. De Theresiaschool heeft een effectieve ondersteuningsstructuur voor leerkrachten en leerlingen met daarnaast extra zorg voor een relatief hoge instroom en uitstroom van leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven