Meester Baars

Koninginneweg 228 3078 GS Rotterdam

  • Samen onderzoeken, ontwerpen en nieuwsgierig blijven.
  • Schoolfoto van Meester Baars
  • Schoolfoto van Meester Baars
  • Schoolfoto van Meester Baars
  • De wereld van buiten naar binnen halen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt altijd gestreefd naar een vervanger voor de groep, ambulante mensen worden hiervoor ingezet.

Indien dit niet mogelijk is worden de kinderen verdeeld over de overige groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het Jenaplanonderwijs werken we met stamgroepen.

In onze school hebben we stamgroepen waarin kinderen van twee leerjaren samen zitten. Hierin maken ze een ontwikkeling door van jongste naar oudste in de groep. In iedere fase leren kinderen nieuwe dingen.

Samenwerken, hulp vragen en hulp bieden is normaal in onze school.

Kinderen leren hun eigen kwaliteiten kennen en waarderen en ze zien die van de andere kinderen. Er wordt ontdekt dat je door goede samenwerking meer kunt bereiken.

Verantwoordelijkheid nemen, ondernemen, creëren,  presenteren, reflecteren en verantwoording afleggen zijn andere vaardigheden die de kinderen op onze school leren.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gemiddeld wordt het bovenstaande aantal uren per week besteed aan de diverse vak- en vormingsgebieden. Binnen ons jenaplanconcept worden veel vakgebieden geïntegreerd aangeboden. Dit houdt in dat zeker bij wereldoriëntatie, maar ook bij de andere vak- en vormingsgebieden taalonderwijs een belangrijke rol speelt.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven