Mr van Eijck

Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam

  • Schoolfoto van Mr van Eijck
  • Schoolfoto van Mr van Eijck
  • Schoolfoto van Mr van Eijck
  • Schoolfoto van Mr van Eijck
  • Schoolfoto van Mr van Eijck

In het kort

Toelichting van de school

Mr. van Eijckschool geeft je wortels.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Brede talentontwikkeling
  • Zelfstandigheid
  • Kunst en cultuur
  • Lekker fit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mr. van Eijckschool is een middelgrote school in de wijk Hordijkerveld (Groot-IJsselmonde). De school wordt gekenmerkt door een enthousiast en gedreven team, een gezellige sfeer en een persoonlijke benadering. De school vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zich kan “wortelen”. Vanuit deze gedachte wordt het onderwijs vorm gegeven. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken en de school helpt hen te ontdekken wat bij hen past. De school zorgt voor een veilig leerklimaat, waarin iedereen gerespecteerd wordt. ‘De Mr. van Eijckschool geeft je wortels!’

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven