Basissch De Vliedberg

Korne 180 3068 GN Rotterdam

  • In het schooljaar 2019-2020 krijgt de Vliedberg een renovatie. De stijl van de voorgevel zal binnen worden doorgevoerd.
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg

In het kort

Toelichting van de school

De Vliedberg: Samen leren voor de toekomst!

De Vliedberg is een open katholieke basisschool. De ouders en kinderen van de Vliedberg vormen een afspiegeling van heel Rotterdam. Dit maakt het onderwijs op de Vliedberg zowel boeiend als uitdagend. Ouders zijn partners bij de opvoeding. Een goede wederzijdse communicatie is een voorwaarde om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ouders in de onderbouw worden actief betrokken bij het thuisprogramma, dat er op gericht is om de taal- en leesvaardigheid van de kinderen te vergroten. Leerlingen en ouders moeten zich op de Vliedberg thuis voelen.

Er wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 275 leerlingen en er wordt gewerkt met een gedifferentieerde instructie. De Vliedberg heeft een goede zorgstructuur en biedt verrijking en uitdaging voor kinderen die dit nodig hebben. De zorg voor de leerlingen richt zich niet alleen op de leerprestaties, maar ook op hun sociale competentie. Speerpunten van de Vliedberg zijn taal- en bewegingsonderwijs. De Vliedberg is een Lekker Fit school. De Vliedberg heeft een divers en hecht leerkrachtenteam, waar het motto ‘Plezier in je werk’ hoog in het vaandel staat.

Pijlers in de Visie van de Vliedberg:

*Geloof; Open katholieke school

Zorg, Verbondenheid, Respect, Hoop, Vertrouwen, Gerechtigheid en Verwondering 

*Leerlingen en leren; Recht doen aan alle kinderen

veilige en geborgen omgeving, sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling, stimuleren en uitdagen

*Ouders, omgeving en maatschappij: Samen opvoeden

Kinderen en ouders voorbereiden op de maatschappij, communicatie en samenwerking, wederzijds vertrouwen

*Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

ICT, mediawijsheid, techniek en 21e-eeuws vaardigheden 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vertrouwd
  • Respect en gelijkwaardigheid
  • Persoonlijke aandacht
  • Woordenschatontwikkeling
  • Leren zichtbaar maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vliedberg heeft een stabiel leerlingaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vliedberg wil een school zijn waar de leerlingen: - Zich veilig en geborgen voelen. - Gerespecteerd worden om wie zij zijn en anderen met respect behandelen. - Een goede band hebben met de teamleden - Op hun eigen mogelijkheden vertrouwen en dus ook fouten durven te maken -  Leren zelfstandig te werken en te leren.  - Leren samenwerken en samen leren. -  Leren omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen. - Zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen.  - Zich als een goed burger kunnen ontwikkelen.- Vrijheid geboden wordt, binnen duidelijke grenzen.  

Terug naar boven