Stephanus

Asserweg 360 3052 AJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Stephanusschool wordt er instructie gegeven volgens het Expliciete, Directe Instructiemodel (EDI),

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen met behulp van de wisbordjes, voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les. 

De Stephanusschool doet mee met het programma ‘Lekker Fit!’ In de praktijk betekent dit dat we theoretische lessen geven over voeding, dat we ouderbijeenkomsten organiseren m.b.t. ‘Voeding en bewegen’ en dat dekinderen 3 keer per week gymmen. Vanuit het ‘Lekker Fit!’ project kunnen ouders en kinderen, wanneer zij daar behoefte aan hebben, binnen de school terecht voor advies bij een diëtiste.                                       

We zijn tevens een schoolsportvereniging. Dit houdt in dat er naschooltijd sportlessen gegeven worden door mensen uit het verenigingsleven, om kinderen kennis te laten maken met verschillende takken van sport. He tafgelopen jaar zijn er veel kinderen lid geweest van de schoolsportvereniging. We hopen dat dit schooljaar weer meer kinderen zich hierbij zullen aansluiten. Vanzelfsprekend zijn deze activiteiten na schooltijd niet verplicht, ons streven is alle kinderen die graag willen, aan bod te laten komen. U wordt regelmatig geïnformeerd over deze activiteiten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie SOP

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven