Stephanus

Asserweg 360 3052 AJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus
  • Schoolfoto van Stephanus

In het kort

Toelichting van de school

Stephanusschool.. Steengoed!

De Stephanusschool is een kleurrijke katholieke basisschool in de wijk Schiebroek. Kenmerkend voor onze school is rust, structuur en kwalitatief goed onderwijs. Wij halen graag het beste uit onze kinderen naar boven. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

De school is een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen leren, maarook hun persoonlijkheid ontwikkelen. Het durven nemen van verantwoordelijkheid, het opbouwen van zelfvertrouwen, het aanleren van positief gedrag, het leren omgaan met anderen, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen. Er wordt daarom veel belang gehecht aan wederzijds begrip tussen mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloofsovertuigingen. De basisschool heeft een belangrijke taak in het daadwerkelijk samen leren leven in een maatschappij met zoveel verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De school waar je gezien wordt
  • Kwaliteit
  • Kansen en ambitie
  • Trots
  • Vertrouwd en veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school laat vanaf 1 oktober 2013 een positieve groei zien. 1 oktober 2019 telt de school 232 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven