St. Michaëlschool

Mahlersingel 9 3055 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de St. Michaelschool kent een gezonde leeftijdsopbouw. Zeer ervaren leerkrachten delen die ervaring met nieuwe leerkrachten, die op hun beurt hun nieuwe ideeën delen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons verzuimpercentage is al jaren achtereen beneden het gemiddelde. Wanneer een leerkracht onverhoopt ziek of afwezig is, proberen wij intern vervanging te regelen. Gelukkig hebben wij ook een aantal collega's die bereid zijn extra te werken indien de nood aan de man is. In het uiterste geval, wordt een groep verdeeld over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De jongste kinderen van de school zitten samen in groep 1-2. Vanaf groep 3 zijn de groepen niet gecombineerd.

Op school is extra onderwijsondersteunend personeel, zoals een conciërge, een administratief medewerkster en een onderwijsassistent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel  (SOP) is aangegeven welke extra ondersteuning wij kinderen met een ontwikkelingsprobleem kunnen geven.

Het SOP is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl  / St. Michaëlschool en is op school verkrijgbaar.

De in de school aanwezige specialisten ondersteunen de leerkrachten bij hun werk.

Indien de ontwikkeling van een kind niet naar verwachting verloopt, ondersteunt de intern begeleider de leerkracht.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze kinderen komen van alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uit de buurt.  Veel kinderen komen van Kindergarden en er is een nauwe samenwerking met Bijdehand.

Terug naar boven