St. Michaëlschool

Mahlersingel 9 3055 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site treft u informatie over de St. Michaëlschool. Een katholieke basisschool, die al jarenlang bekend staat als een sfeervolle school, waar kinderen met plezier naar toe gaan om te leren.

In een gestructureerde leeromgeving willen wij het maximale uit de kinderen halen, daarbij gaan wij uit van de individuele mogelijkheden van ieder kind.

U bent van harte welkom om de school in de praktijk te zien. U kunt voor een informatiegesprek en een rondleiding telefonisch een afspraak maken:  010-4181017

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoog resultaatsniveau
  • Allle kinderen tellen mee
  • Rijk aanbod
  • Samenwerken
  • Plezier in school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Michaëlschool is een grote basisschool. Er komen kinderen uit de hele wijk. Zo gevarieerd als de wijk is, zo gevarieerd is de Michaëlschool.

Door de manier van werken, door de aandacht voor verbondenheid en door het gebouw, wordt de school niet als massaal ervaren. Kinderen voelen zich thuis op school. De sfeer is goed.

Dagelijks komen de kinderen met plezier naar school!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
596
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op het terrein van de school is een BSO waar de school nauw mee samenwerkt. Ook met de andere BSO's in de wijk is een goede samenwerking.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school is een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Zij hanteert de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onze aandachtsfunctionaris: mevr. Monique Nivard.

Terug naar boven