basisschool Wereldwijs

Van Eversdijckstraat 31 3083 MA Rotterdam

Schoolfoto van basisschool Wereldwijs

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons is de centrale vraag: hoe word je wereldwijs? Ons onderwijs is gericht op de persoonsvorming van de leerlingen. Leerlingen die stevig in hun sneakers staan en actief willen meedoen aan de samenleving. Kortom: wij leiden op tot wereldburgers. Onze leerlingen hebben inspraak in de keuze van de thema's werelburgerschap. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn per 1 augustus 2021 verbonden aan een andere basisschool. Daardoor zijn de leerlingaantallen van de afgelopen 3 jaar niet zichtbaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven