Van Asch van Wijckschool

Van Speykstraat 109 3014 VG Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool
  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool

In het kort

Toelichting van de school

Ons kindcentrum staat in het hart van de wijk Het Oude Westen. Een wijk met een werelds gevoel, waar vrijwel van alles te krijgen is. Kleuren en geuren uit alle hoeken van de wereld zijn hier waar te nemen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.

Door onze verbondenheid met de buurt en onze veilige omgeving, kunt u in uw wijk terecht voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor uw kind. Met elkaar, samen met u, gaan we voor de optimale ontwikkeling van uw kind! Kinderen ontwikkelen zich door te leren, spelen en ontdekken. In ons kindcentrum werken we met thema’s. Kinderen doen veel verschillende activiteiten. Hierbij zijn ontwikkel- en leerdoelen altijd het uitgangspunt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • denken, doen en delen
  • kwaliteitsonderwijs
  • ouders als partner
  • onderwijs van 2 tot 12 jaar
  • Lekker Fit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen ontwikkelen zich door te leren, spelen en ontdekken. In Kindcentrum Het Oude Westen werken we met thema’s. Kinderen doen veel verschillende activiteiten. Hierbij zijn ontwikkel- en leerdoelen altijd het uitgangspunt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven