Prinses Margriet School

Spaanseweg 40 3028 HW Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Margriet School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op Prinses Margrietschool proberen wij zoveel mogelijk vervanging te regelen met leerkrachten uit ons eigen team. Indien dit niet mogelijk is doen wij beroep op een detacheringsbureau.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. We werken niet vanuit een totaalmethode maar proberen de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en dit te stimuleren en te activeren. We zorgen er altijd eerst voor dat kinderen zich thuis voelen in de klas omdat kinderen pas tot leren komen als ze emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig. Dan wordt de kinderen geleerd om binnen thema’s zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. We bieden een breed onderwijsaanbod aan waar ruimte is voor: spel, kring/gespreksactiviteiten, lees/schrijfactiviteiten, onderzoek,  reken/wiskundeactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Kinderen in deze groepen leren door middel van het spel. In de groepen worden daarom bij elk thema bijpassende hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze de pas verworven informatie weer laten zien in hun spel en leren van elkaar. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Prinses Margrietschool werken we met specialisten. Zo zijn er in het team een lees-, reken-, hoogbegaafdheid- ict- taakspel en gedragsspecialist vertegenwoordigd. We beschikken over twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan kinderen die binnen de drie onderwijs arrangementen passen en daarbuiten aan een beperkt percentage leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP). We bekijken per individuele leerling of ons onderwijs passend is.  Bij leerlingen met een specifieke leerbehoefte die verder reikt, dan omschreven in dit ondersteuningsprofiel,  zijn wij als school handelingsverlegen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven