Verbazisschool WOW

Meerum Terwogtlaan 135 3056 PP Rotterdam

  • Een oase van rust voor onze persoonsontwikkelingtijd en de Silence.
  • Onze ruimte voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
  • Sinds 29 januari 2020 heeft de school een nieuwe naam, die meer passend is bij de school: Verbazisschool WOW.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie wordt bekeken of er een ambulante kracht in de school aanwezig is, daarna worden leerkrachten benaderd die vrij zijn. Eventueel worden groepen opgedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We volgen de wettelijke normen voor onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We volgen de wettelijke normen voor onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hoogbegaafde kinderen

Hooggevoelige kinderen

Kinderen met dyslexie

Kinderen met lichte leer -en/of gedragsproblemen

Kinderen uit de daklozenopvang- I.O. samenwerking met gedragsspecialist/ oprichting van huiskamer

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven