CBS Elout van Soeterwoude

Voetjesstraat 8 3081 HP Rotterdam

Schoolfoto van CBS Elout van Soeterwoude

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt er intern naar een oplossinggezocht. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt gestreefd naar een zo adequaat mogelijke vervanging. De ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een leerkracht heeft zich gespecialiseerd tot (begrijpend)leesspecialist. Zij is betrokken bij beleidskwesties en houdt toezicht op de resultaten en ontwikkelingen op dit gebied.

Een leerkracht heeft zich gespecialiseerd Engels coordinator. Zij is betrokken bij beleidskwesties en houdt toezicht op de resultaten en ontwikkelingen op dit gebied.

Ons bewegingslessen worden gegeven en/of ontworpen door een eigen vakleerkracht. Zowel bij de peuteropvang als op de basisschool. In de gymzaal of tijdens buitensport. In groep 5/6 kunnen kinderen een zwemdiploma halen, tijdens het activiteitenprogramma.

Wekelijks krijgen onze leerlingen in groep 1 t/m 6, tijdens het activiteitenprogramma, muziekles wat gegeven wordt door docenten van de SKVR. In groep 1 t/m 4 leren de kinderen basisvaardigheden op het gebied van zang, ritme en muziek maken. In groep 5 en 6 kunnen de kinderen kiezen uit drum of koperen blaasinstrumenten en leren zij dit instrument bespelen.

Vanaf groep 7 investeren wij minder op het muziekonderwijs. Groep 7 en 8 krijgen wekelijks les van docenten van Calvijn Juliana. Wij werken nauw samen met deze Voortgezet Onderwijsschool. Samen met Calvijn Juliana bereiden wij de leerlingen voor op hun toekomst in het V.O. Zij krijgen lessen programmeren, Frans, Duits, wiskunde, mens & maatschappij en studievaardigheden. Hierbij leren zij hoe zij straks het beste om kunnen gaan met hun huiswerk. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven