CBS Elout van Soeterwoude

Voetjesstraat 8 3081 HP Rotterdam

Schoolfoto van CBS Elout van Soeterwoude

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van CBS Elout van Soeterwoude en Peuteropvang De Kleine Elout.

Wij zijn een peuteropvang en basisschool in de Tarwewijk van Rotterdam-Zuid. Wij onderwijzen kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar waarbij de leerkracht elke leerling onderwijst en begeleidt om zich te ontwikkelen en te leren op een actieve en betrokken wijze passend bij het hoogst haalbare beoogde eindniveau van de leerling met speciale aandacht voor 'TAALonderwijs'.

Meer TAALonderwijs geven wij vorm door:
- Engelse les aan te bieden vanaf groep 1;
- Boekpromotie aan te bieden vanaf groep 0 (de peuteropvang), waarbij het leesplezier centraal staat. Plezier in (voor)lezen, verhoogt de leeskilometers en daarbij de woordenschat en het leesbegrip;
- Muziekles vanaf groep 1 in samenwerking met de SKVR. Vanaf groep 5 leren de kinderen een eigen instrument bespelen, wat in groep 6 wordt afgesloten met een jazz-concert in het Lantaarnvenster;
- Voor elke leeftijd een eigen bibliotheek in de school om boeken te lenen voor in de klas en voor thuis;
- Deelname aan landelijke leesprojecten zoals de Kinderboekenweek, de Voorleesdagen, de Voorleeswedstrijd en de Kinderjury.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meer TAALonderwijs
  • Leesplezier
  • Engels onderwijs vanaf 4 jaar
  • Lekker Fit
  • Continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven