Rudolf Steiner School Rotterdam

Michelangelostraat 375 3066 NL Rotterdam

  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Rotterdam
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Rotterdam
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Rotterdam
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Rotterdam
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Rotterdam

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van eindtoets laten een wisselende, maar stijgende lijn zien. In schooljaar 15-16 waren de scores aan de lage kant. Schooljaar 16-17 scoorde de school bijzonder hoog. De samenstelling van de klas speelt hierbij een belangrijke rol. In 16-17 is extra ingezet op aanbod en didactiek, met als streven blijvend rondom het landelijk gemiddelde uit te komen.

Krachtig onderwijs is onderwijs waar kinderen spelend leren en lerend spelen vanuit een basis met een duidelijke orde en structuur. Het streven van de Rudolf Steinerschool is om hiermee alle aspecten van ons onderwijs te doordringen. Onze ervaring is dat er zelfbewuste en creatief denkende mensen van school komen. Mensen die veel meer vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen dan rekenen en taal alleen.

Concreet zien we ook dat het een positieve uitwerking heeft op de opbrengsten. Parate kennis wordt gecombineerd met het vermogen om oplossingsgericht te denken en handelen.Ieder kind staat centraal met zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken wordt steeds dieper in het onderwijs ingevoerd. Wij ervaren dat dit de kwaliteit van ons onderwijs nog verder zal verbeteren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het uitstroomniveau kan per klas, per schooljaar verschillen. De ene klas heeft bijvoorbeeld meer VWO leerlingen, waar de andere klas weer meer kinderen op VMBO niveau heeft.  Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd door het VO als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit onderzoek blijkt bovendien dat vrijeschoolleerlingen het leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Rudolf Steinerschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van een jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Voor gedetailleerde informatie klik hiernaast op de link naar de website van de Onderwijsinspectie. Heeft u vragen over het inspectierapport? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven