instituut Mr Schats (Zuid)

Kastanjedaal 1 3075 LT Rotterdam

Schoolfoto van instituut Mr Schats (Zuid)

Het team

Toelichting van de school

Deze cijfers zijn gebaseerd op zowel Schats Zuid als Schats Noord.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is verdeeld in een heterogene (gedrag) bouw en een ASS (autisme) bouw. Daarnaast zijn de kinderen ingedeeld op leeftijd en niveau. Om de kinderen het best passende onderwijs te bieden wordt er bij sommige vakken groepsoverstijgend gewerkt.

Wij gaan volledig voor een prettig-  en vooral veilig leerklimaat. Om dit te bewerkstelligen hecht de school aan eenvoudige doch zeer werkzame waarden; rust, regelmaat en reinheid. Voor veel van onze leerlingen is het een probleem om veel informatie te verwerken. Zij hebben dan ook baat bij routine en regelmaat. Duidelijkheid en voorspelbaarheid is voor onze leerlingen van cruciaal belang.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen die wij onder onze hoede krijgen, hebben primaire gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, veelal voortkomend uit angst, gebrek aan basisveiligheid, en/of een verstoorde gezins- en opvoedingssituatie en/of organische problemen. Dit uit zich vaak in een overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. In wezen is er sprake van een conflict tussen het kind en zijn opvoedingsmilieu.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven