instituut Mr Schats (Zuid)

Kastanjedaal 1 3075 LT Rotterdam

Schoolfoto van instituut Mr Schats (Zuid)

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van Inst. Mr. Schats locatie Zuid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dromen over een carrière......
  • Gewoon waar het kan .....en
  • Speciaal waar het nodig is....
  • Talenten vinden en ontwikkelen
  • Klaar voor passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit is het leerlingenaantal van 1 oktober. Inmiddels hebben wij 102 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 8 klassen.

De huidige leerling stand per 16-01-2016 is: 120 leerlingen. Momenteel zitten alle klassen vol.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven