De Klaver, Heijplaat

Vestastraat 15 3089 RL Rotterdam

  • Schoolfoto van De Klaver, Heijplaat
  • Schoolfoto van De Klaver, Heijplaat
  • Schoolfoto van De Klaver, Heijplaat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van leraren doen we er alles aan om het onderwijs aan de leerlingen te laten doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van schoolassistenten of het verdelen van leerlingen over andere groepen. Indien geen andere mogelijkheden meer beschikbaar zijn, krijgen de leerlingen vrij. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We willen graag een breed onderwijsaanbod realiseren. Dit betekent dat we, naast aandacht voor de basisvaardigheden, investeren in sociaal emotionele, fysieke en creatieve ontwikkeling. Dit blijkt o.a. uit de inzet van specialisten voor techniek, handvaardigheid en gym in de reguliere lestijd en lessen muziek in het naschoolse aanbod. Daarnaast is er een praktijk voor oefentherapie in de school gevestigd. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen zonder lichamelijke beperking (i.v.m. geen faciliteiten op onze school, zoals een lift) en met/zonder gedragsproblemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven