De Kleine Prins

Van Bassenstraat 19 3067 XC Rotterdam

  • De Kleine Prins heeft een groen speelplein. Er is een waterpomp en er zijn veel speelplekken.
  • De hal van de school is ruim opgezet. Door de vide is er ook een verbinding met de eerste etage.
  • In de onderbouw worden er werkjes gedaan. Je kunt heel geconcentreerd daarmee bezig zijn.
  • Tekenen is ook een favoriete bezigheid van veel kinderen.
  • Deze boomhut is een prachtige plek op de speelplaats waar kinderen graag spelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Kleine Prins gebruikt het IEP leerlingvolgsysteem, waarbij twee maal per jaar de kinderen vanaf groep 3 gevolgd worden op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling.

In de onderbouw (groep 1 en 2) worden de kinderen geobserveerd met een observatielijst BOSOS, waarmee de ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht.

Het proces van ontwikkeling volgen we met een systeem, genoemd FOCUS PO

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van de kinderen laat een constant beeld zien in de afgelopen jaren. Ook is duidelijk dat de kinderen op hun plaats zitten in het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken het NIO leerlingvolgsysteem, de NIO toets en de IEP eindtoets om een gedegen advies te geven aan de kinderen van groep 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven