De Kleine Prins

Van Bassenstraat 19 3067 XC Rotterdam

  • De Kleine Prins heeft een groen speelplein. Er is een waterpomp en er zijn veel speelplekken.
  • De hal van de school is ruim opgezet. Door de vide is er ook een verbinding met de eerste etage.
  • Tekenen is ook een favoriete bezigheid van veel kinderen.
  • Deze boomhut is een prachtige plek op de speelplaats waar kinderen graag spelen.
  • Kinderen maken de "heerlijkste gerechten" in de buitenkeuken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment kampt Rotterdam met een leerkracht tekort. Toch lukt het ons om onze vacatures in te vullen en zijn we goed in staat om de kinderen op te vangen als er een leerkracht ziek is. De school informeert de ouders of de groep vervangen is of dat de groep verdeeld is geweest. Dit gaat via de app Social Schools. Het afgelopen schooljaar moesten we door de corona omstandigheden groepen naar huis sturen. Wel kunnen we nu op een goede manier thuisonderwijs verzorgen en kunnen we ouders ook daarin begeleiden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht. Soms zijn dat ook twee leerkrachten als deze parttime werken. Het onderwijs op De Kleine Prins willen we zo slim mogelijk organiseren. Soms geeft de eigen leerkracht instructie, bijvoorbeeld rekenen, soms kan het ook een leerkracht van een andere groep zijn, bijvoorbeeld begrijpend lezen. En de verwerking kan ook weer plaats hebben, terwijl er een onderwijsassistent rondloopt. De vakleerkracht gymnastiek geeft de kinderen vanaf groep 3 eenmaal per week een bewegingsles.

In groep 2 hebben we een vakleerkracht schrijfdans. Zij legt de nadruk op de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Voor meerbegaafde kinderen bieden we in groep 8 het wetenschapsknooppunt aan. Gedurende een aantal maanden krijgen deze kinderen lessen in filosofie, recht en medische zaken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen werken met een planning. Er worden lessen aan de groepen gegeven, maar de verwerking gebeurt individueel of in groepjes en kan op verschillende tijden plaatsvinden

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SOP staat voor schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We kunnen onze kinderen goed onderwijs bieden en zullen als team ook steeds blijven kijken naar wat de kinderen in onze school nodig hebben. Daarop zullen we of het team scholen of personeel aannemen met de juiste kwaliteiten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met Stichting Bijdehand. Zij hebben meerdere peuterspeelzalen in de wijk en ook een peuterspeelzaal in het gebouw van De Kleine Prins.

Terug naar boven