De Globetrotter loc. Katendrecht

Maashavenkade 225 3072 ES Rotterdam

Schoolfoto van De Globetrotter loc. Katendrecht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen dit intern op te lossen, vanwege de grootte van het team is dit vrijwel altijd mogelijk. Omdat de leerkrachten op onze school intensief samenwerken en de groepen gewend zijn om met open wanden te werken, kan het gewone rooster veelal doorgang vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken wij thematisch, dat betekent voor ons dat de leerdoelen geïntegreerd worden in het spel in de hoeken, deze hoeken worden met de leerlingen ingericht volgens het thema en buiten tijdens het spelen en leren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat wij een Daltonschool zijn, zijn onze weken voor de leerlingen gestructureerd volgens hun weektaak. Hierin kunnen de leerlingen zien welke onderwerpen aan bod komen, wanneer de instructies plaatsvinden en aan welke doelen klassikaal gewerkt gaan worden. Ook vullen de leerlingen hier in aan welke keuze-doelen zij gaan werken, wanneer zij dat gaan doen en kunnen zij afkleuren wat zij afgerond hebben. 

Na de stapelinstructie van rekenen, taal, spelling en/of lezen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag tijdens het zelfstandig werken. Vakken als verkeer, muziek en crea vinden wel plaats in een meer klassikale setting omdat dit organisatorisch de voorkeur heeft.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een vernieuwd gedragsprotocol om de leerlingen met uitdagingen op het gebied van gedrag sneller hulp te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven