Het Spectrum

Robert van 't Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam

 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum

Het team

Toelichting van de school

 • De gemiddelde leeftijd van het team ligt laag.
  De gemiddelde personeelslast in 2020 ligt op 34,8.
 • De inzet van het personeel heeft de school vastgelegd met streefgetallen.
  Deze wijken af van de getallen in de tabel hierboven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkrachten kan de school een beroep doen op de invalpool van de stichting 'Kind en Onderwijs Rotterdam'.
Indien er geen vervanging mogelijk is vanuit deze pool, doen we een beroep op uitzendkrachten.
In uiterste noodzaak krijgen de kinderen een dag les in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de hieronder genoemde vakleerkrachten beschikken wij ook over een vakleerkracht theater.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen Uniek is het samenwerkingsverband tussen Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand.
Onderwijs en opvang werken intensief samen vanuit één pedagogische visie.
Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs.
Gedurende de hele dag en ook tijdens de vakanties.
Een veilige plek waarin kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien.
School en kinderopvang gaan hierin hand in hand samen.
Dat maakt Samen Uniek!

Terug naar boven