Het Spectrum

Robert van 't Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam

 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum
 • Schoolfoto van Het Spectrum

Het team

Toelichting van de school

 • De gemiddelde leeftijd van het team ligt laag.
  De gemiddelde personeelslast in 2020 ligt op 34,8.
 • De inzet van het personeel heeft de school vastgelegd met streefgetallen.
  Deze wijken af van de getallen in de tabel hierboven.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkrachten kan de school een beroep doen op de invalpool van de stichting 'Kind en Onderwijs Rotterdam'.
Indien er geen vervanging mogelijk is vanuit deze pool, doen we een beroep op uitzendkrachten.
In uiterste noodzaak krijgen de kinderen een dag les in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de hieronder genoemde vakleerkrachten beschikken wij ook over een vakleerkracht theater.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven