Het Spectrum

Robert van 't Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam

  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Spectrum.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om contact op te nemen met de directie van Het Spectrum.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Bakker-Schuur
Linda van Oosten
Directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geeft kleur aan jouw wereld
  • Elke dag samen 'n beetje beter
  • Zorgzaam en betrokken
  • Enthousiast en gemotiveerd
  • Ruimte en waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
698
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Spectrum hanteert het continurooster.
De leerlingen eten tussen de middag op school onder toezicht van de leerkracht.
Na het eten, spelen de kinderen 30 munten buiten onder leiding van pedagogisch medewerkers van ons IKC.
Hiervoor is geen bijdrage verschuldigd door ouders.
De voor- en naschoolse opvang is in handen van KOV BijDeHand (binnen IKC Samen Uniek).


Samen Uniek is een samenwerkingsverband tussen Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand.
Onderwijs en kinderopvang werken intensief samen vanuit één pedagogische visie.
Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag en ook tijdens de vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven