De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Clazina Kouwenbergzoom 130 3065 KC Rotterdam

Schoolfoto van De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Aandachtspunten uit de oudertevredenheidspeiling zijn opgenomen in het jaarplan en worden besproken met de Medezeggenschapsraad. Er wordt structureel een peiling gehouden onder ouders, leerlingen en personeel. De bevindingen worden teruggekoppeld via de StelbergInfo.

Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Aandachtspunten uit de oudertevredenheidspeiling zijn opgenomen in het jaarplan en worden besproken met de Medezeggenschapsraad. 

Er wordt structureel een peiling gehouden onder ouders, leerlingen en personeel. De bevindingen worden teruggekoppeld via de StelbergInfo. 


Tevredenheid
7,5

Terug naar boven