Arentschool

Jaffahof 75 3061 KZ Rotterdam

Schoolfoto van Arentschool

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat voor het merendeel uit jonge leerkrachten. Er is weinig verloop.

Het is een stabiel team met een laag ziekteverzuim.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een vervangerspool. Deze is door het bestuur georganiseerd. Deze vervangers zijn voor de scholen van Kind en Onderwijs beschikbaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door de veranderende populatie maken wij in bepaalde situaties de keuze voor versnellen.

Dit doen wij als verdieping en verbreding niet meer voldoet om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De expertise in de school wordt zoals in het SOP beschreven uitgebreid. Daarmee vergroten wij het aantal specialisten en HBO+ opgeleiden in de school de komende twee schooljaren.

Speerpunt: ontwikkelen van specialisme op het gebied van taal (dyslexie, begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling) en hoogbegaafdheid.

Uitwisseling van expertise in de wijk is in ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven