Arentschool

Jaffahof 75 3061 KZ Rotterdam

  • Schoolfoto van Arentschool
  • Schoolfoto van Arentschool
  • Schoolfoto van Arentschool
  • Schoolfoto van Arentschool
  • Schoolfoto van Arentschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders, verzorgers,

De Arentschool Kralingen is een persoonlijke en kleinschalige basisschool die zich onderscheidt door een creatieve benadering van het onderwijs. Met gepassioneerde leerkrachten biedt de school een plezierige leeromgeving waarin elk kind individuele aandacht krijgt. De nadruk ligt op het ontwikkelen van persoonlijke talenten en het stimuleren van creativiteit. De kleinschaligheid van de school zorgt voor een hechte gemeenschap, waarin leerlingen zich geborgen voelen en met plezier leren. De Arentschool Kralingen staat voor een unieke en inspirerende onderwijservaring.

U bent welkom op de Arentschool

Ellen Kennis 

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk
  • kleinschalig
  • creatief
  • plezierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Arentschool is een groeiende school. Met de maximale schoolgrootte van twee groepen per leerjaar waarborgen wij de kleinschaligheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang bij BSO's is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Inspectie heeft de school met "goed" beoordeeld op het aspect veiligheid en schoolklimaat (februari 2016)

Terug naar boven