Arentschool

Jaffahof 75 3061 KZ Rotterdam

Schoolfoto van Arentschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk
  • kleinschalig
  • creatief
  • plezierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Arentschool is een snel groeiende school. We hebben momenteel ruim 370 leerlingen. 

Met de maximale schoolgrootte van twee groepen per leerjaar waarborgen wij de kleinschaligheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
347
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang bij BSO's is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Inspectie heeft de school met "goed" beoordeeld op het aspect veiligheid en schoolklimaat (februari 2016)

Terug naar boven