CBS De Ark

Nozemanstraat 16B 3023 TN Rotterdam

 • Heerlijk een dagje sporten, uitwaaien en zandkastelen bouwen.
 • Marshmallowchallange: Bouw samen de hoogste toren.
 • Aan elkaar voorlezen. #boekpromotie
 • Clinic Skateboarden in de gymzaal.
 • Op het groene schoolplein met schooltuintjes valt veel te ontdekken en leren.

Het team

Toelichting van de school

Kinderen op De Ark krijgen elke week muziekonderwijs van een vakdocent muziek

Elke maandag, dinsdag en woensdag krijgen alle kinderen bewegingsonderwijs van een vakdocent LF!.

Een specialist ICT in het team verzorgt samen met de leerkrachten in alle groepen wekelijks ICT lessen waarin kinderen o.a. veel  leren op het gebied van:

-programmeren,

-digitale geletterdheid,

-mediawijsheid,

-en programma's als Word, Powerpoint en Exel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel regelen wij als volgt:

 • Wij onderzoeken de mogelijkheid dat een teamlid van onze school die parttime werkt, extra lesgeeft;
 • Wij onderzoeken of ambulant personeel in de gelegenheid is de lessen te verzorgen;
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid of wij gebruik kunnen maken van de invalpool van onze Stichting Kind en Onderwijs;
 • Wij schakelen een uitzendbureau in en onderzoeken de mogelijkheid van inhuur van personeel;
 • Wij splitsen groepen op indien de groepsgrootte dit toelaat;
 • Wij sturen beurtelings groepen naar huis, omdat bovenstaande mogelijkheden niet gerealiseerd kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2 werkt ontwikkelingsgericht.

De reken-, taal-, en leesactiviteiten zijn hierin verwerkt.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs gr. 5/6 is inclusief schoolzwemmen.

De vermelde tijden wordt gebruikt om de lesroosters in te plannen. Na overleg met de intern begeleider/directie kan hiervan worden afgeweken als de ontwikkeling van een groep hierom vraagt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Ark staat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen centraal. Wij willen dat elk kind zich ten opzichte van zichzelf blijft ontwikkelen. De school heeft te maken met evenveel onderwijsbehoeften als dat er leerlingen zijn. Dat moet beheersbaar zijn en/of blijven zodat alle kinderen zich blijven ontwikkelen.

U kunt meer lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op Scholen op de Kaart. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ook werken we nauw samen met Peuter & Co. Voor het gebouw van de Ark is namelijk de locatie van de Rotterdamse peuterschool De Ark.
De peuters en kleuters werken aan dezelfde thema's. 

Terug naar boven