CBS De Ark

Nozemanstraat 16B 3023 TN Rotterdam

 • Heerlijk een dagje sporten, uitwaaien en zandkastelen bouwen.
 • Marshmallowchallange: Bouw samen de hoogste toren.
 • Aan elkaar voorlezen. #boekpromotie
 • Clinic Skateboarden in de gymzaal.
 • Op het groene schoolplein met schooltuintjes valt veel te ontdekken en leren.

In het kort

Toelichting van de school

De Ark is gevestigd in een mooi gebouw aan de Nozemanstraat. De school is bereikbaar via een poort. Hierdoor ligt het schoolplein veilig afgeschermd. Sinds juni 2019 heeft de school een groen schoolplein.

De kinderen van De Ark hebben diverse culturele achtergronden. Het overgrote deel van de leerlingen woont in de omgeving van de school en vormt dus een afspiegeling van de wijk. 

CBS De Ark staat voor:
 • Veiligheid en perspectief
 • Onderwijs van nu
 • Kleurrijk en talentvol
 • Samen op weg
 • Eigentijds en ambitieus

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en perspectief
 • Onderwijs van nu
 • Samen op weg
 • Kleurrijk en talentvol
 • Eigentijds en ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit zijn de studiedagen van het schooljaar 2021-2022:

8 oktober 2021

7 februari 2022

31 maart 2022

19 april 2022

27 juni 2022

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven