CBS De Ark

Nozemanstraat 16B 3023 TN Rotterdam

 • Heerlijk een dagje sporten, uitwaaien en zandkastelen bouwen.
 • Marshmallowchallange: Bouw samen de hoogste toren.
 • Aan elkaar voorlezen. #boekpromotie
 • Clinic Skateboarden in de gymzaal.
 • Op het groene schoolplein met schooltuintjes valt veel te ontdekken en leren.

In het kort

Toelichting van de school

De Ark is gevestigd in een mooi gebouw aan de Nozemanstraat 16b. De school is bereikbaar via een poort. Hierdoor ligt het schoolplein veilig afgeschermd. Sinds juni 2019 heeft de school een groen schoolplein.

De kinderen van De Ark hebben diverse culturele achtergronden. Het overgrote deel van de leerlingen woont in de omgeving van de school en vormt dus een afspiegeling van de wijk. 

CBS De Ark staat voor:
 • Veiligheid en perspectief
 • Onderwijs van nu
 • Kleurrijk en talentvol
 • Samen op weg
 • Eigentijds en ambitieus

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en perspectief
 • Samen op weg
 • Kleurrijk en talentvol
 • Onderwijs van nu

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit zijn de studiedagen van het schooljaar 2022-2023:

26-09-2022
05-12-2022 kinderen middag vrij
06-12-2022
23-12-2022 kinderen middag vrij 
24-02-2023 
06-04-2023
20-06-2023
07-07-2023 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Ark heeft het anti-pestprotocol opgenomen in het veiligheidsplan.

Terug naar boven