Dominee J J Buskesschool voor Christelijk Basisonderwijs

Ben Websterstraat 3 -11 3069 XJ Rotterdam

Schoolfoto van Dominee J J Buskesschool voor Christelijk Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van deze leerlingtevredenheidspeiling komt overeen met hetgeen we signaleren in de groepen. We zien dat de schoolbrede aanpak op gedrag PBS en eerder ingezette groepsinterventies vanuit Unity'99 effect hebben.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ouders participeren op onze school. Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Wij zullen de aandachtspunten die naar voren komen uit het tevredenheidsonderzoek meenemen in ons regiegroep ouderbetrokkenheid, zodat we nog beter op de behoeftes van ouders aan kunnen sluiten.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven