Cornelis Haak School

Algiersstraat 6 3067 MZ Rotterdam

Schoolfoto van Cornelis Haak School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger. Wanneer geen vervanger beschikbaar is, worden de kinderen verdeeld en krijgen les in andere groepen. Is een bepaalde klas gedurende een jaar al verschillende keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode dan kan het zijn dat leerkrachten van andere groepen ingezet worden om in die groep les te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt.

Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld. Is er dan geen vervanger gevonden dan kan het zijn dat u uw kind moet thuis houden. Dit gebeurt maximaal 2 dagen en u wordt hierover vooraf op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We verwijzen hiervoor naar ons schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren heeft de school zich gefocust op de basis, voor de komende jaren hebben we als ambitie het versterken van ons aanbod voor de leerlingen die meer uitdaging en verrijking nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf door Kinder Service Hotels
Op ons kinderdagverblijf bieden wij de kinderen van 0 tot 4 jaar kinderdagopvang aan. Op dit kinderdagverblijf werken wij met het VVE-programma ‘Ben ik in beeld’. Dit wordt ondersteund door het totaalprogramma ‘Uk&Puk’, waarin ontwikkelings en taalstimulering centraal staat. Op het kinderdagverblijf bieden we elke dag een warme maaltijd aan. Daarnaast zijn alle voeding en toebehoren inbegrepen.

Peuteropvang door Gro-UpOnze gro-up peuteropvanglocatie biedt een veilige en gezellige omgeving waar peuters volop kunnen spelen. Jonge kinderen leren door te spelen. Dit is goed voor hun ontwikkeling en nog leuk ook! Spelenderwijs leren de peuters omgaan met elkaar en worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden. Peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De groep wordt begeleid door twee gediplomeerde en gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen voor een fijne omgeving waarin uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. En zich verder durft te ontwikkelen.

Terug naar boven