Cornelis Haak School

Algiersstraat 6 3067 MZ Rotterdam

Schoolfoto van Cornelis Haak School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger. Wanneer geen vervanger beschikbaar is, worden de kinderen verdeeld en krijgen les in andere groepen. Is een bepaalde klas gedurende een jaar al verschillende keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode dan kan het zijn dat leerkrachten van andere groepen ingezet worden om in die groep les te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt.

Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld. Is er dan geen vervanger gevonden dan kan het zijn dat u uw kind moet thuis houden. Dit gebeurt maximaal 2 dagen en u wordt hierover vooraf op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We verwijzen hiervoor naar ons schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf door Kinder Service Hotels
Op ons kinderdagverblijf bieden wij de kinderen van 0 tot 4 jaar kinderdagopvang aan. Op dit kinderdagverblijf werken wij met het VVE-programma ‘Ben ik in beeld’. Dit wordt ondersteund door het totaalprogramma ‘Uk&Puk’, waarin ontwikkelings en taalstimulering centraal staat. Op het kinderdagverblijf bieden we elke dag een warme maaltijd aan. Daarnaast zijn alle voeding en toebehoren inbegrepen.

Peuteropvang door BijDeHand
Onze Peuteropvang Woelwater heeft een eigen ingang. De mooie, ruime binnenspeelruimteen de afgeschermde buitenspeelplaats zorgen voor een uitdagend, maar veilig speelterrein voor uw peuter. Naast spelen, besteden we ook veel aandacht aan de taal- en rekenontwikkeling. Hiervoor werken we met het voorschoolprogramma Uk & Puk. Spelenderwijs leert uw kind nieuwe vaardigheden, samen met de pop Puk. Daarbij kijken we ook naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. De ouders worden nauw bij dit programma betrokken. De Peuteropvang is zo ingericht dat een kind de materialen zelf kan pakken, gebruiken en opruimen. Hiermee wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderd. Materiaal en omgeving dagen uit en voldoen hiermee aan de natuurlijke drang tot ontdekken van peuters. Een kind kan zich herkennen in de ruimte omdat wij deze inrichten met verschillende echte en interculturele materialen. Door het gebruik van levensecht materiaal ontdekken de kinderen de echte wereld. De hoeken waarin de kinderen spelen sluiten aan bij de VVE thema’s.

Terug naar boven