Cornelis Haak School

Algiersstraat 6 3067 MZ Rotterdam

Schoolfoto van Cornelis Haak School

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Cornelis Haak School.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geven we wel een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naast goed onderwijs bieden we in ons gebouw van 7 tot 19 uur ook opvang aan van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om contact op te nemen met ons.

Met vriendelijke groet,
Saskia Luijendijk (directeur)

010 455 2883

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Spelen, leren, groeien...samen
 • Vertrouwen
 • Kwaliteit
 • Coöperatief
 • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons gebouw kunt u terecht voor:

 • Kinderdagverblijf (Kinder Service Hotels)
  Openingstijden:
  07.00 - 19.00 uur
 • Peuteropvang (GrowUp)
  Openingstijden: 
  maandag     08.30 - 11.30 uur
  dinsdag       08.30 - 11.30 uur
  woensdag    08.30 - 11.30 uur
  donderdag   08.30 - 11.30 ur
  vrijdag        08.30 - 11.30 uur
 • Voor- en naschoolse opvang (Kinder Service Hotels)
  Openingstijden:
  07.00 - 19.00 uur (tussendoor gaan de kinderen naar school)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven