Albert Plesmanschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Nieuwe Ommoordseweg 99 3068 BS Rotterdam

  • Schoolfoto van Albert Plesmanschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Albert Plesmanschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie wordt gezocht naar een interne oplossing, bijv door de inzet van part-timers. 

Wanneer blijkt dat er sprake is van langdurig verlof maken we gebruik van de inval pool die door onze Stichting Kind en Onderwijs wordt gefaciliteerd. In enkele gevallen doen we een beroep op een externe invalpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons School Ondersteunings Profiel (zie boven) staat geformuleerd op welke wijze we zorg bieden aan onze leerlingen met speciale onderwijsbehoefte. Tevens wordt aangegeven hoe we vorm willen geven aan onze ambities en beschrijven we onze grenzen aan de zorgcapaciteit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de school werken al jaren twee organisaties samen: de Albert Plesmanschool verzorgt het onderwijs en Kinder Service Hotels is verantwoordelijk voor het kinderdag- verblijf en de buitenschoolse opvang. Samen vormen we het Integraal Kind Centrum (IKC) Albert Plesman. Zo kunnen we kinderen een doorgaande lijn bieden van 0 tot 13 jaar. 

Terug naar boven