IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Na het afnemen van de veiligheidslijsten, kwam naar voren dat de kinderen momenteel een hoger cijfer geven dan in 2019. Van een 7,5 naar een 8,1.  Hier zijn wij op IKC Nova trots op! Het onderdeel klassenklimaat scoort opnieuw mager. Hier willen wij als school extra op inzetten, door uit ons nieuw aangeschafte methode KWINK (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) specifieke lessen te kiezen voor het verbeteren van klassenklimaat.  Daarnaast gebruiken wij in de klas leerlingenborden. Op deze borden worden, per groep, per periode, doelen gekozen door de leerlingen, in samenspraak met de leerkracht. We kiezen altijd een leerdoel en een sfeerdoel. De komende periode en de eerste weken na de zomervakantie zullen de sfeerdoelen in het teken staan van het klassenklimaat. Op deze manier worden de leerlingen zelf aan het denken gezet en zijn ze ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het werken aan dit doel. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Terug naar boven