IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Met uitdagende lessen waarin de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren.
  • Regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), peuters, VSO en BSO onder een dak.
  • Verschillende spellen en spelen in de tuin, samen hebben wij plezier.
  • Elk kind is uniek en straalt op haar of zijn eigen manier.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas heeft maar 14% van de ouders de enquête ingevuld, de resultaten zullen daarom niet helemaal de tevredenheid weergeven. We nemen de uitslag wel serieus en zullen die met de MR bespreken en eventuele verbeterpunten omzetten in acties.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven