Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr Martin Luther Kingschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Dr. Martin Luther Kingschool. De school ligt in het hart van Ommoord en vormt samen met CSBO de Boei en KindeRdam IKC Nova. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten en biedt u inzicht en geeft betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Deze zijn voor een groot deel automatisch gegenereerd. Waar nodig heeft de school een toelichting in het Schoolvenster geschreven. Als u meer informatie zoekt kunt u altijd onze website bezoeken of contact met ons opnemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Schitterend de toekomst in
  • Zien en gezien worden
  • Onderwijs van nu
  • Op maat voor elk kind
  • Samen plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dr. Martin Luther Kingschool is een school met een groeiend leerlingaantal. Hierdoor hebben wij aankomend schooljaar, op de combinatie 1/2 na, alleen maar enkele groepen. 

Weergave

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven