IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Na het afnemen van de veiligheidslijsten, kwam naar voren dat de kinderen momenteel een gelijkwaardig cijfer geven dan in 2019; een 8,4 t.o.v. een 8,3.  Hier zijn wij op IKC Nova SBO trots op! Het onderdeel welbevinden scoort het laagst met een 7,4. Hier willen wij als school extra op inzetten, door uit ons nieuw aangeschafte methode KWINK (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) specifieke lessen te kiezen voor het verbeteren van het welbevinden.  Daarnaast gebruiken wij in de klas leerlingenborden. Op deze borden worden, per groep, per periode, doelen gekozen door de leerlingen, in samenspraak met de leerkracht. We kiezen altijd een leerdoel en een sfeerdoel. De komende periode en de eerste weken na de zomervakantie zullen de sfeerdoelen in het teken staan van het klassenklimaat. Op deze manier worden de leerlingen zelf aan het denken gezet en zijn ze ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het werken aan dit doel. 
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven