IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger. Wanneer geen vervanger beschikbaar is, wordt een andere oplossing geboden. Zo kunnen de kinderen verdeeld worden over andere groepen, of wordt een leerkracht ingezet die op die dag taken buiten de groep had. Is een bepaalde klas gedurende een jaar al verschillende keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode dan kan het zijn dat leerkrachten van andere groepen ingezet worden om in die groep les te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt. Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld, uitzonderingen daar gelaten. Is er dan geen vervanger gevonden dan kan het zijn dat u uw kind moet thuis houden. Dit gebeurt maximaal 2 dagen en u wordt hierover vooraf op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op IKC Nova groeit. In het schooljaar 2021-2022 hebben wij op IKC Nova afdeling SBO de volgende groepen:

IKC Nova afdeling SBO:

- Varia groep (in samenwerking met PPO Rotterdam)

- groep 3

- groep 4

- groep 5

- groep 6

- groep 6/7

- groep 7

- groep 7/8

- groep 8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die er voor groep 3 staat voor taal is inclusief het aanvankelijk- en het technisch lezen. Taal voor de groepen 4 t/m 8 bestaat uit de vakken taal, begrijpend lezen en spelling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De expertise in de school wordt zoals in het SOP beschreven uitgebreid. Daarmee vergroten wij het aantal specialisten in de school. Omdat wij binnen ons IKC deze twee vormen van onderwijs aanbieden, regulier- en speciaal basisonderwijs, hebben wij veel kennis en expertise in huis op diverse gebieden. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KindeRdam verzorgt binnen IKC Nova de peuteropvang. De peuters krijgen hier alle ruimte zich te ontwikkelen. Ze leren er samen delen, spelen, luisteren, vertellen, zingen en weerbaar worden. Onze pedagogisch medewerkers werken daarbij met thema’s van Uk en Puk. Deze pedagogische methode is speciaal ontwikkeld voor Voorschoolse Educatie (VE). De kinderen worden hiermee op speelse wijze al voorbereid op de basisschool, waardoor de overgang kleiner is en ze een betere start maken. De thema’s van Uk en Puk sluiten aan op het programma Sil, dat door de school wordt gebruikt voor de groepen 1 en 2. Op die manier ontstaat een doorgaande ontwikkellijn van de peuteropvang naar de basisschool. De leerkrachten van de groepen 1/2, de pedagogisch medewerkers van KindeRdam en de jonge kind specialist hebben wekelijks een bordsessie waarin zij met elkaar praten over de te behalen doelen voor het jonge kind.

Terug naar boven