IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC Nova. De school ligt in het hart van Ommoord en vormt samen met KindeRdam IKC Nova. De school heeft een afdeling regulier onderwijs en een afdeling speciaal basisonderwijs. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten en geeft betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Deze zijn voor een groot deel automatisch gegenereerd. Waar nodig heeft de school een toelichting in het Schoolvenster geschreven. Als u meer informatie zoekt kunt u altijd onze website bezoeken of contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Schitterend de toekomst in
  • Zien en gezien worden
  • Onderwijs van nu
  • Op maat voor elk kind
  • Samen plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Nova is een school met een groeiend leerlingaantal. Binnen onze afdeling speciaal basisonderwijs werken wij met enkele- en met combinatie groepen en houden wij de groepen klein. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven