Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

  • Koele lokalen aan de noordkant
  • Gezelligheid, ontmoeting
  • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
  • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
  • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van CBS Onze Wereld geven aan dat de schoolregels duidelijk zijn en dat de leerkrachten goede lessen geven en goede ondersteuning bieden. De leerlingen voelen zich gehoord en weten dat de leerkrachten in staat zijn om te reageren op ongewenst gedrag. De Move a-Head methode ondersteunt de leerlingen en de leerkracht hierin. Conflicthantering heeft hoge prioriteit. Wij passen de conflicthantering methode van GEWOK toe, waarbij de leerlingen zelf mediator en bemiddelaar zijn. Wekelijks meten wij het welbevinden van de leerlingen. Aandachtspunten pakken wij actief op. Wij zien een stijgende lijn in het welbevinden en de algehele beoordeling van de school en omgang leerkrachten en leerlingen. 

De periode van Covid-19 heeft invloed gehad op de leerlingen. De processen van groepsvorming zijn meerdere keren onderbroken de afgelopen twee jaar vanwege de lockdowns en de groepen en/of leerlingen die in quarantaine moesten. Dit heeft invloed op de groepssfeer en de saamhorigheid. Leerlingen moeten er weer aan wennen dat ze onderdeel zijn van een groep, waarin je te maken hebt met uitgestelde aandacht. Ook de wereld buiten school en social media hebben hier meer effect op. Door het thuis zijn en digitaal onderwijs ontstaan er nieuwe situaties, waarin de gedragsregels nog niet altijd de juiste aanpak krijgen. Dit draagt helaas niet op een positieve wijze bij aan de onderlinge sfeer. Hier gaan we als school op inzetten door groepsvormende activiteiten en gesprekken over wederzijds begrip. Hierin speelt de doorgaande leerlijn burgerschapsvorming die in ontwikkeling is ook een cruciale rol.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is door 103 ouders ingevuld. Dit zijn ook ouders die meerdere kinderen op school kunnen hebben. Op het moment van afname hadden wij ongeveer 290 leerlingen op school.

De ouders waarderen de school op het gebied van vakbekwaamheid van de leraren, het aanbod van de school en de informatie die de school verstrekt. Ook geven de ouders aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan in een veilige leeromgeving. Leerpunt vanuit de ouders en een leerpunt dat wij als school ook onderschrijven is dat wij een voldoende uitdagend aanbod bieden voor leerlingen die meer aan kunnen, maar dat wij daar nog in willen uitbreiden en excelleren. Iets minder tevreden zijn de ouders op dit moment over de communicatie met de leerkracht en over hun kind. Wij hebben als school de samenwerking met ouders en ouders in de school hoog in het vaandel staan, helaas waren de mogelijkheden hierin beperkt de afgelopen 2 jaar door Covid-19. We konden elkaar nauwelijks live spreken en informeel contact maken met elkaar. De contactmomenten tussen ouder en leerkracht waren beperkter en alleen op afspraak. We streven ernaar de oude ouderactiviteiten weer op het oude niveau te brengen. De ouders hebben de inloopochtenden, kijkmomenten, koffieochtenden, de actieve ouderactiviteitencommissie, meegaan met uitstapjes en de betrokkenheid bij feesten en vieringen erg gemist. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven