Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

  • Koele lokalen aan de noordkant
  • Gezelligheid, ontmoeting
  • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
  • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
  • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op CBS Onze Wereld geven aan dat pesten en ongewenst gedrag goed bespreekbaar is op school, daardoor komt het minder voor dan voorheen. De leerkracht handelt op incidenten. De leerlingen voelen zich gehoord en weten dat zij in staat zijn om te reageren op ongewenst gedrag. De Move-a-Head methode ondersteunt de leerlingen en de leerkracht hierin. Conflicthantering heeft hoge prioriteit. Wij passen de conflicthantering methode van GEWOK toe, waarbij de leerlingen zelf mediator en bemiddelaar zijn. Wekelijks meten wij het welbevinden van de leerlingen. Aandachtspunten pakken wij actief op. Wij zien een stijgende lijn in het welbevinden. 

De Corona Lockdown heeft invloed gehad op de leerlingen. Enerzijds waren zij erg blij weer naar school te gaan, anderzijds moesten zij opnieuw aan elkaar wennen. Na 6 weken waren de kinderen weer aan elkaar gewend en was het pedagogisch klimaat in de school rustig. de tevredenheid enquête is na de lockdown afgenomen.  

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is door 65% van de ouders ingevuld. Wij hebben 17% ouders die Nederlands als tweede taal hebben. Zij vinden de vraagstelling erg moeilijk te begrijpen. Bij navraag bleek dat zij erg tevreden zijn over de school en daarom niets wilden invullen. "De school is goed voor mijn kind", zei men. Wij hebben extra navraag gedaan bij de groep ouders die op dinsdag extra lezen op onze school, als integratie programma. 

De ouderconsulent betrekt de ouders bij de activiteiten en organiseert informatie ochtenden voor ouders. Veel ouders zijn twee verdieners en zijn niet altijd in de gelegenheid om te komen. De ochtenden worden wel als initiatief erg op prijs gesteld.

De groep ouders die actief zich inzet voor onze school, geeft feedback aan de school op de woensdagen waar ouders kunnen koffie drinken en elkaar ontmoeten. Ouders geven in het rapport heldere feedback en deze zullen wij opnemen in het beleid van de school.

 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven