Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

  • Koele lokalen aan de noordkant
  • Gezelligheid, ontmoeting
  • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
  • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
  • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in Onze Wereld!

De wereld van lerend leren en spelend leren. De wereld waarin het ontdekkende kind een leergierig kind wordt.

CBS Onze Wereld en BijdeHand, (voorschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang Xander) verzorgen samen een programma, waar kinderen een speel-leer ontwikkeling doormaken in buitenschoolse tijd en lestijd. 

Het jonge kind krijgt een ontwikkelingsgericht aanbod en het oudere kind richt zich steeds meer op het leren leren.

In ons prachtige kleurrijke gebouw kunnen we spelen, bewegen en voorstellingen geven. 

Zo maken we samen Onze Wereld mooier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen op weg !
  • Volop in beweging!
  • Ondernemend en modern leren!
  • Voorbereiden op de toekomst!
  • Trots op onze talenten!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is gebouwd om ongeveer 300 leerlingen te kunnen huisvesten

Leerlingen zijn welkom op CBS Onze Wereld. We werken met kleine groepen. Zo krijgen de leerlingen de aandacht die ze verdienen.

Zij-instroom is alleen mogelijk na overleg met de Intern Begeleiders. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn Integraal Kind Centrum Onze Wereld, samen met onze partner BijdeHand.

Vanuit onze gedachte ‘het kind staat centraal’ is samenwerking met het basisonderwijs zowel een voorwaarde als een logische invulling. Deze samenwerking zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Zo ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind. De pedagogische visie is op elkaar afgestemd.

U kunt voor schooltijd BSO inhuren. De BSO brengt uw kind naar de groep en draagt het over aan de betreffende leerkracht.

U kunt na schooltijd BSO inhuren. De BSO haalt uw kind op uit de groep waar het is. U kunt uw kind in  overleg met de BSO ophalen.

BSO spreekt u af via https://www.kov-bijdehand.nl/locaties/buitenschoolse-opvang/179-het-speelhonk

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door het programma Move-a-Head zien wij het welbevinden van de leerlingen toenemen. Conflictbeheersing strategie helpt de leerling stevig in de schoenen te staan. Veiligheidsbeleving meten wij wekelijks af met een thermometer in de groepen. Aandachtspunten zijn een bespreekpunt in de groep ofwel persoonlijk met de leerling. Ouders hebben in dit proces een signalerende en betrokken rol in de 3.0 communicatie.

Terug naar boven