Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal

Bergsingel 132 3037 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal
  • Schoolfoto van Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal
  • Schoolfoto van Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal
  • Schoolfoto van Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal
  • Schoolfoto van Chr Speciaal Basisonderwijs Bergkristal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op CSBO Bergkristal is in het schoolhaar 2018-2019 niet gebruik gemaakt van een eindtoets.

Dit vanwege het SBO karakter van de school.

Komend schooljaar zal dit voor een deel van de leerlingen wel gedaan gaan worden.

In de schoolgids zijn de meest actuele uitstroomcijfers te vinden.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen hebben allemaal een eigen ontwikkelingsperspectief. Hierin is opgenomen een monitor van behaalde resultaten en een prognose voor de komende periode. Toetsuitslagen worden hier in verwerkt en geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven