Instituut Mr Schats Noord

Van Enckevoirtlaan 129 3052 KR Rotterdam

  • Schoolfoto van Instituut Mr Schats Noord
  • Schoolfoto van Instituut Mr Schats Noord
  • Schoolfoto van Instituut Mr Schats Noord
  • Schoolfoto van Instituut Mr Schats Noord
  • Schoolfoto van Instituut Mr Schats Noord

In het kort

Toelichting van de school

Instituut Mr Schats Noord helpt je regisseur te worden van je eigen bestaan!

Het Instituut Mr. Schats Noord biedt onderwijs aan leerlingen met complexe gedragsproblematiek of een gedragsstoornis, voorheen cluster-4 onderwijs.  De leeftijd van de leerlingen is 4 t/m 12 jaar. Om met onze leerlingen tot onderwijs te komen moet er veel aandacht worden besteed aan pedagogische aspecten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gewoon waar het kan
  • Speciaal waar nodig
  • Handelingsgericht werken
  • Ouderbetrokkenheid
  • Onderwijsbehoeften kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het invoeren van een rooster van 5 gelijke dagen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven