Chr Basissch De Sleutel

Putseplein 18 3073 HT Rotterdam

De nieuwe school is ingericht en klaar voor het lesgeven aan onze kinderen,

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken een onderscheid tussen methodegebonden toetsen en Cito toetsen. De  methodegebonden toetsen geven ons een overzicht over de ontwikkeling van de leerlingen op een kortere periode. Zo kan de leerkracht snel schakelen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Bij de middentoetsen van de Cito kijken we of het resultaat overeenkomt met de uitslagen van de methodegebonden toetsen. Vanuit deze analyse worden nieuwe doelstellingen voor de leerlingen opgesteld in het groepswerkplan. Tot aan de eindtoets worden de methodegebonden toetsen weer gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. 

Wij hebben de kinderen ingedeeld op een passend niveau. Daarbij zijn standaarden opgesteld waar we van denken dat kinderen hieraan kunnen voldoen. Bij iedere toets wordt gekeken of de leerlingen het passende niveau hebben behaald, of ze opgeschaald moeten worden of dat de instructie uitgebreid moet worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op CBS de Sleutel. Zij heeft het basistoezicht toegewezen aan de school. Dit houdt in dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er tekortkomingen zijn op CBS de Sleutel. 

Terug naar boven