Chr Basissch De Sleutel

Putseplein 18 3073 HT Rotterdam

  • Bij het binnenkomen ziet u de hal. Hier ontvangen we onze ouders voor een goed gesprek of kopje koffie
  • Een plek waar ouders, maar ook leerkrachten in gesprek gaan met elkaar.
  • Verschillende soorten meubilair zodat iedere leerling op zijn eigen manier kan leren.
  • Er zijn verschillende leerpleinen binnen de school waarop kinderen zelfstandig of in groepjes tot leren komen.
  • We hebben verschillende pleinen. Dit plein is voor de jongste kinderen van onze school.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken een onderscheid tussen methodegebonden toetsen en Cito toetsen. De  methodegebonden toetsen geven ons een overzicht over de ontwikkeling van de leerlingen op een kortere periode. Zo kan de leerkracht snel schakelen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Bij de middentoetsen van de Cito kijken we of het resultaat overeenkomt met de uitslagen van de methodegebonden toetsen. Vanuit deze analyse worden nieuwe doelstellingen voor de leerlingen opgesteld in het groepswerkplan. Tot aan de eindtoets worden de methodegebonden toetsen weer gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. 

Wij hebben de kinderen ingedeeld op een passend niveau. Daarbij zijn standaarden opgesteld waar we van denken dat kinderen hieraan kunnen voldoen. Bij iedere toets wordt gekeken of de leerlingen het passende niveau hebben behaald, of ze opgeschaald moeten worden of dat de instructie uitgebreid moet worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op CBS de Sleutel. Zij heeft het basistoezicht toegewezen aan de school. Dit houdt in dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er tekortkomingen zijn op CBS de Sleutel. 

Terug naar boven