Chr Basissch De Sleutel

Putseplein 18 3073 HT Rotterdam

  • Bij het binnenkomen ziet u de hal. Hier ontvangen we onze ouders voor een goed gesprek of kopje koffie
  • Een plek waar ouders, maar ook leerkrachten in gesprek gaan met elkaar.
  • Verschillende soorten meubilair zodat iedere leerling op zijn eigen manier kan leren.
  • Er zijn verschillende leerpleinen binnen de school waarop kinderen zelfstandig of in groepjes tot leren komen.
  • We hebben verschillende pleinen. Dit plein is voor de jongste kinderen van onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Een Wereldschool in een Wereldstad

Vele kinderen bezoeken onze school. De meeste van deze kinderen en hun ouders/verzorgers komen oorspronkelijk uit andere landen. Nu wonen onze leerlingen in Nederland in Rotterdam-Zuid; een Wereldstad! Samen kunnen leraren, leerlingen en ouders een heel scala aan ervaringen, wetenswaardigheden, kennis en informatie over veel verschillende landen samenbrengen. Zo willen wij naar onze school kijken. Niet als een school, waar zovele culturen even zovele verschillen betekenen. Maar juist als een school, waar de wereld samenkomt en waar we dus veel van elkaar kunnen leren als we er een open oog en oor voor hebben. Van de kinderen en leerkrachten, die naar “De Sleutel” gaan kun je met recht zeggen, dat ze   “Leren op een wereldschool !!”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • "Wereldschool"
  • Hart, hoofd en handen
  • Talentontwikkeling
  • Sociale vaardigheden
  • (Internationaal) burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 zitten er 191 leerlingen op onze school. Onze school bestaat eigenlijk uit drie verschillende onderwijsvormen. De kinderen van 2 tot 4 jaar gaan naar de 0-groep, kinderen van 4 t/m 12 naar de reguliere klassen 1 t/m 8 en kinderen die net in Nederland zijn gekomen leren een jaar lang de Nederlandse taal in de Schakelklassen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS de Sleutel ligt in een Focuswijk. Dit betekent dat we tien uur extra les hebben per week. Een aantal uren worden ingezet om de Nederlandse taal bij leerlingen te stimuleren en te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de specifieke talenten van leerlingen. Zo zijn er (externe) vakleerkrachten op het gebied van muziek, dans, sport, kunst, drama en techniek. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven