CBS De Klaver Carnisse

Klaverstraat 44 3083 VH Rotterdam

  • Groep 6, 7 en 8.
  • Groep 0 t/m 5
  • Groep 0 t/m 5

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Klaver streven wij ernaar om bij ziekte van de leerkracht vervanging te regelen. Door het leraren tekort is dit helaas niet altijd mogelijk. Wij proberen groepen te verdelen maar moeten helaas ook soms groepen naar huis sturen bij gebrek aan vervangende leerkrachten. U krijgt hier zo spoedig mogelijk bericht van. Indien u geen opvangmogelijkheden heeft kan uw kind worden opgevangen in een andere groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen worden op basis van hun leeftijd gegroepeerd. Wel houden wij op De Klaver rekening met verschillen tussen leerlingen.

Zo hebben wij voor de beter presterende leerlingen Plusklassen en voor de leerlingen die meer moeite hebben met rekenen, taal of lezen op sommige dagen een RT-leerkracht op school. Dit is een extra leerkracht die kinderen kan helpen met hun specifieke probleem.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven